Loža

Turisti traže originalnost i žele upoznavati lokalnu kulturu i običaje, a jezik je neizostavan dio toga. Naši suveniri su sve samo ne originalni, prepoznatljivi i autentični.

Dizajn komunicira i educira. Čak 80 manje poznatih bolskih riječi i izraza vezanih za turizam i ljetno vrijeme "uzidano" je u poznati bolski simbol – Ložu kako bi ih otrgnuli iz zaborava i potakli na korištenje. Turisti se tako na zabavan način upoznavaju s domaćim dijalektom.

S druge se strane nalazi prijevod svake riječi poredan po abecedi što olakšava traženje i čini ga zabavnim.