Citadela

Sudjelovali smo, s kolegom Ivanom Kujundžićem, na zanimljivom i kompleksnom natječaju za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje Bastiona Citadela u Zadru. 

KONTEKST
Promatrajući u širem kontekstu perivojni prsten grada Zadra koji obrubljuje poluotok, uvidjeli smo kako je, uz potrebne manje intervencije, zeleni krug oko grada gotovo neprekinut. Svaki dio zelenog prstena mogao bi imati svoju dominantnu aktivnost i karakter te može potpuno prihvatiti ili biti proširenje sadržaja u blizini. Izvlačenjem parkirališta izvan poluotoka pješak bi, nekad gore visoko na gradskim zidinama, a nekad nisko uz more, imao kontinuiranu putanju gradskim perivojima. Kontinuirana putanja je, osim zbog problema s prometom u mirovanju, sada blokirana na dijelu bastiona Citadela. Pješak jedino na tom dijelu ide obodno i izvan sadržaja - uz zidine lučice Foša, a prostor perivoja doživljava se kao slijepo crijevo na rubu poluotoka.

POLAZIŠTA I KONCEPT
Inspirirani funkcioniranjem zelenog prstena koji na sebe prihvaća različite sadržaje, oblikovali smo promenadu unutar perivoja koja je organizirana na isti način. Ona je, u širem kontekstu, nedostajući dio u koreografiji kretanja koja povezuje oba perivoja - Citadelu i Perivoj kraljice Jelene Madijevke i to 1. sadržajno – odabirom sadržaja koji tamo nije zastupljen, 2. fizički - preko Kopnenih vrata i 3. konceptualno – nastavljajući prsten oko grada. Istražujući i ispitujući potrebe korisnika Sveučilišta, shvatili smo kako perivoj Citadela mora biti oblikovan prvenstveno kao proširenje zgrade Sveučilišta, kao nužan prostor koji im nedostaje za učenje, druženje i događanja. Osim toga, mora služiti i građanima, turistima i općenito pješacima kao dio zelenog javnog prstena. Mora postati prostor koji će obogatiti kazališnu i kulturnu ponudu grada kao svojevrsni kazališni „multipleks“ i na kraju, biti nov polivalentan vanjski prostor u skladu sa suvremenim mijenama i potrebama.

FUNKCIONALNA I PROSTORNA ORGANIZACIJA UŽEG I ŠIREG OBUHVATA
Suvremeni čovjek neprestano zahtjeva podražaje, iznenađenja i promjene. Nužnost prostora je mogućnost udomljavanja različitih scenarija i njegova polivalentnost. Vođeni tom mišlju željeli smo oblikovati prostore na kojima se aktiviraju sadržaji koji još nedostaju tako da se uži i širi obuhvat razlikuju po karakteru, ali svejedno nadopunjuju. To bi bio prostor s više fokusa. Za posjet perivoju Citadela potrebno je posebno motivirati, aktivirati cijelu zonu
i osmisliti što više scenarija u svrhu zadržavanja, dok prostor šireg obuhvata može biti mirniji, više u svrsi prolaza i podržavanja aktivnosti. Promenada prolazi perivojem Citadela i povezuje sadržaje: cafe bar Babe, Sveučilišni trg, Vidikovac Citadela, Teatro Verde i Teatro Mobile, Sunčalište, Vidikovac Foša, Ljetno kino Barbakan te brojna odmorišta. U nastavku, nasuprot Znanstvene knjižnice, promenada nastavlja ispred izložbenog paviljona (umjesto stambene zgrade) u Arheološkom parku te dalje preko Kopnenih vrata ili Znanstvenim trgom prema Perivoju kraljice Jelene Madijevke. Ispod paviljona, na koti 6.32, predvidjeli smo ulaz u studentski klub, a plohu Znanstvenog trga ujednačili istim opločenjem i povezali s čitavim Sveučilišnim prostorom zaokružujući priču i formirajući od cjelokupnog obuhvata cjelinu. 

OPIS OBLIKOVANJA UŽEG OBUHVATA 
Kao prirodni nastavak promenade, uz ulaz kroz trijem Sveučilišta, oblikovno je čelično stubište s betonskim gazištem maksimalno odmaknuto od otvora zgrade kako bi učionicama što manje zaklanjalo svjetlo. Prostor Sveučilišnog trga natkriven je jedrima. Trg je direktno vanjsko proširenje Sveučilišta, prostor za domjenke, proslave diploma i manje koncerte. Uz podršku Cafe bara Babe, jednog od polivalentnih prostora koji je nastavak ugostiteljske usluge restorana Barbakan (preko kule Barbakan), ovaj trg kao i cjelokupni prostor perivoja, idealno su mjesto za proslave. Promenada prolazi kroz odmorišta, formiranih oko većih nakupina stabala, izbjegavajući svako zdravo i vrijedno stablo. Tako su oblikovane kontemplativne zone pinija, čempresa, bagrema, tisa i palmi u čijem hladu posjetitelji, studenti i turisti mogu u miru uživati, učiti, družiti se, čakulati, raditi… U središtu perivoja, na mjestu današnjeg betonskog igrališta, oblikovali smo Teatro Mobile. Razmišljajući o upotrebi tog površinom velikog prostora koji mora zadovoljiti funkcionalne zahtjeve čvrstoće i stabilnosti, a na kojem se ipak samo povremeno odvijaju događanja, željeli smo izbjeći stvaranje velike betonske prazne površine. Oblikovali smo pozornicu 29x16 m koja je sačinjena od drvenih mobilnih modularnih elemenata 100x320 cm koji se podižu jednostavnim mehaničkim putem ručno na sedam različitih visina od 15 cm do najviše 105 cm. Modularni elementi omogućavaju potpunu fleksibilnost i slobodu u formiranju ne samo pozornice već i gledališta ovisno o broju ljudi i sadržaju! Osim toga, kada se ne koriste za određeni program, njihova slobodna forma stvara stalni poligon za različito korištenje i instalacija je u prostoru! Nastavak na Teatro Mobile je njegovo proširenje - Teatro Verde, povijesni kavalir koji je minimalnom intervencijom poslužio kao prirodno gledalište. Iznad kavalira oblikovali smo izlomljenu drvenu platformu za sunčanje, izležavanje i druge aktivnosti u kojoj su svjetlici za ukopanu pomoćnu građevinu ispod. Ulaz u pomoćnu građevinu uvučen je i vrata su skrivena od direktnog pogleda. Uz rubove perivoja smještena su dva vidikovca – Citadela i Foša. Oni su zadržali svoju namjenu s time da smo željeli dodatno naglasiti njihov različiti karakter. Krak promenade dolazi do jednog i drugog, s time da se na vidikovcu Citadela uzdižemo 60 cm, a na samom kraju vidikovca Foša se spuštamo 45 cm. Na taj smo način ostvarili dva različita ambijenta – na jednom smo izloženi, pogled nam puca preko ograde, prostor je širok i otvoren, a na drugom, na klupi za dvoje s visokim naslonom, imamo osjećaj intime, skrovitosti i privatnosti. Na samom kraju, prije glavnog ulaza nalazi se Ljetno kino Barbakan. Visoki prazni zid bez otvora na zgradi Sveučilišta nametnuo nam se kao idealno platno za kino. Promenada se na ovom mjestu proširuje, baš kao i Sveučilišni trg na drugom kraju, i time se stvara dovoljno prostora za okupljanje veće količine ljudi pred početak većih programa na glavnoj pozornici. Glavno čelično stubište s betonskim gazištem i punom ogradom logičan je nastavak promenade, ostavlja zid bedema netaknut, dolazi do njega i pušta posjetitelje preko njega u prostor perivoja. S perivojem Citadela i njegovim aktivnim i pasivnim zonama, kazališnim „multipleksom“, aktivnijim djelovanjem Kapele sv. Dimitrija, zgradom Sveučilišta, proširenjem ponude restorana Barbakan, studentskim klubom, parkom i trgovima, stvara se cjelovit prostor sveučilišnog kompleksa – svojevrstan kampus u malom.

MODULARNA URBANA OPREMA
Iako smo oblikovanjem Teatra Mobile, elementima koji se ne moraju donositi iz pomoćne građevine već su stalno u prostoru, smanjili potrebnu količinu elemenata za formiranje pozornice, svejedno smo oblikovali dodatne modularne elemente zbog sadržaja koji će se odvijati u ostatku perivoja. Različitim dimenzijama drvenih plohi - od 60x60, 120x60, 120x120 i 120x240 cm i elementima od aluminijskih šipki različitih oblika i visina od - 30, 45 i 60 cm obuhvatili smo sve varijante slaganja koje mogu podržati različite sadržaje: niske i visoke stolove, pregrade, izložbene panoe, klupe, stolice, štandove, dodatne tribine i kulise ostajući dosljedni u želji aktiviranja cjelokupnog prostora u svrhu polivalentnosti. 

PROGRAM + POLIVALENTNA FLEKSIBILNA DVORANA
Razmišljajući o nedostatku prostora na Fakultetu, odlučili smo ponuditi kao program + rješenje proširenja fakultetskih prostora prema perivoju Citadela, kojeg je Sveučilište glavni korisnik. Ti bi dodatni prostori mogli služiti kao: galerija, čitaonica, učionice, radionice, prezentacije, prostor za izlaganje arheoloških ostataka koji trenutno nemaju svoje mjesto u muzejima, a osobito onih na kojima se trenutno rade istraživanja, konzervacija ili restauracija. Pri oblikovanju prostora treba se voditi računa o vrijednim nasadima. Projektom proširenja u potpunosti se uvažavaju svi povijesni graditeljski slojevi te se ponuđeni program smješta u zemljani iskop između zgrade Sveučilišta i bedema kavalira.